Är det OK att Sverige skall bidra med 150 000 000 000 kr till framför allt privata företagare i Medelhavsområdet?

Sverige är och har varit en nettobidragsgivare till  EU. Nu begär EU-kommissionen att Sverige skall stå som garant för ett lån på ytterligare 150 000 000 000 kr (etthundrafemtio tusen miljoner) som sedan till stora delar skall delas ut som bidrag till privata företagare inom EU, framför allt i Italien, Spanien och Grekland. Ett hissnande lånebelopp som motsvarar 15 000 kr per svensk. 

Det EU-medlemskap vi röstade om 1994 var något helt annat än det vi ser idag. Vi röstade för ökad handel och att alla länder gemensamt skulle bidra till ett bättre Europa. Så blev det inte.

1997 sattes som krav att statsskulden för ett EU-land inte fick överskrida 60% av dess BNP. Tre länder – Grekland, Italien och Belgien – har aldrig någonsin sedan 1999 ens varit i närheten av en statsskuld på högst 60 procent av BNP. Sedan 2011 har dessa tre länder, liksom Portugal, varje år haft en statsskuld på över 100 procent.

Sverige har idag som jämförelse en skuldsättning på ca 35 % av BNP - till priset av återhållsamhet och en välfärd som håller på att kollapsa. Enorma summor behöver skjutas till för att ta hand om våra åldringar, ge våra egna barn en trygg och riktig skolgång, en sjukvård värd namnet och att också stötta alla de hundratusentals i Sverige som mist eller riskerar att mista jobbet p g a Corona-pandemin.

Att i det läget begära att vi svenskar skall garantera lån på och sedan skänka bort hissnande belopp till framför allt privata företagare i Medelhavsländerna, känns för  många av oss som hårdsmält. Det är lite som att någon där ute väljer att leva och njuta av nuet, spendera allt och lite till på konsumtion och sedan begära att vi, som sparat och försakat, skall ta lån för att betala kalaset.

Vi tycker inte att detta är OK och föreslår därför att vi ställer oss vid sidan av EU, som t ex Norge, Schweiz och Storbritannien. Ser man till deras ekonomi, export och välfärd verkar det just inte vara till någon nackdel.

Låt oss därför folkomrösta om ett EU-urträde och tillsammans forma vår framtid på det sätt vi vill och inte på det sätt som Bryssel önskar!

Ulf Ström
Ordförande
Föreningen "Folkomrösta om EU-medlemskapet"