​​​folkomrosta2021.se 

​LÅT OSS FOLKOMRÖSTA OM

EU MEDLEMSKAPET

Det EU-medlemskap vi röstade om 1994 var något helt annat än det vi ser idag. Vi röstade för ökad handel och att alla länder gemensamt skulle bidra till ett bättre Europa. Så blev det inte.

Sverige är och har varit en nettobidragsgivare. Nu begär EU att Sverige skall stå som garant för ett lån på ytterligare 150 000 000 000 kr (etthundrafemtio tusen miljoner) som sedan till stora delar skall delas ut som bidrag till privata företagare inom EU, framför allt i Italien, Spanien och Grekland. Ett hissnande lånebelopp för ett litet land som Sverige. Ett lån som skall återbetalas till år 2058 av oss, våra barn och barnbarn.

1997 sattes som krav att statsskulden för ett EU-land inte fick överskrida 60% av dess BNP. Tre länder – Grekland, Italien och Belgien – har aldrig någonsin sedan 1999 ens varit i närheten av en statsskuld på högst 60 procent av BNP. Sedan 2011 har dessa tre länder, liksom Portugal, varje år haft en statsskuld på över 100 procent.

Sverige har idag som jämförelse en skuldsättning på 35 % av BNP - till priset av återhållsamhet och en välfärd som håller på att kollapsa. Enorma summor behöver skjutas till för att ta hand om våra åldringar, ge våra egna barn en trygg och riktig skolgång, en sjukvård värd namnet och att också stötta alla de hundratusentals i Sverige som mist eller riskerar att mista jobbet p g a Corona-pandemin.

Att i det läget begära att vi svenskar skall garantera lån på och sedan skänka bort hissnande belopp till framför allt privata företagare i Medelhavsländerna, känns för  många svenskar som hårdsmält. Det är lite som att någon där ute väljer att leva och njuta av nuet, spendera allt och lite till på konsumtion och sedan begära att vi, som sparat och försakat, skall ta lån för att betala kalaset.

Vi tycker inte att detta är OK och föreslår därför att vi ställer oss vid sidan av EU, som t ex Norge, Schweiz och Storbritannien. Ser man till deras ekonomi, export och välfärd verkar det just inte vara till någon nackdel.

Ett sätt att påverka detta är att gå med som medlem i föreningen "Folkomrösta om EU medlemskapet. En ideell och partipolitiskt obunden förening som har som enda syfte att väcka opinion för en ny folkomröstning om EU-medlemskapet.


Medlemskapet i föreningen är kostnadsfritt och innebär inget annat än att man stödjer förslaget att få till en ny folkomröstning om EU-medlemskapet.


Här kan du bli medlem...


Syftet med den här föreningen är således att försöka få till en opinion för att rätta till det som gick fel med hela EU-tanken.

- Om 100 tycker samma sak är det embryot till en opinion.
- Om 10.000 tycker samma sak är det värt att lyssna till
- Om 500.000 tycker något är det en valfråga.

Låt oss tillsammans forma vår framtid på det sätt vi vill och inte på det sätt som Bryssel önskar!

Vänliga hälsningar,


Ulf Ström

Föreningen "Folkomrösta om EU-medlemskapet"Epost: folkomrosta2021@gmail.com

ULF STROM