Du anmäler ditt deltagande genom att fylla i namn och epostadress nedan. Du kommer därefter att få en web-länk via epost.  Fälten "Ämne" och "Meddelande" finns med för att sajt-leverantörens mall för formulär så kräver. Skriv därför bara "x" i dessa fält, om du inte önskar skicka med ett meddelande.

Future EU


ANMÄLAN

Paneldebatt på weben tisdagen den 6 juli 2021 kl 16-17

ÄR DAGENS EU DET VI RÖSTADE FÖR 1994
- Om inte, hur ska vi förhålla oss till det?

Konferensen om EU's framtid