​​Samverkan.eu är en organisations-neutral och partipolitiskt obunden samverkansplattform med syftena att:


  • Presentera en sammantagen bild av den opinion som ifrågasätter Sveriges EU medlemskap liksom EU som institution.
  • Verka för ett samarbete mellan aktörerna, där detta är möjligt


Här har vi samlat flertalet av de organisationer, åsiktsgrupper och pågående namnlistor som verkar för en folkomröstning om EU medlemskapet och/eller för en folkomröstning för att stoppa Sveriges bidrag på 150 miljarder kr till EU's stödpaket Next Generation EU. Ett stödpaket som Sveriges Riksdag skall besluta om under våren 2021 och som till stor del avses delas ut som bidrag till privata företag i Syd- och Östeuropa med det yttersta syftet att försöka rädda EURO-valutan.


NAMNLISTOR:                                                                              Antal signaturer

 

För en förnyad folkomröstning om EU medlemskapet:                                                                


Mot Sveriges bidrag till EU's Coronafond:


ORGANISATIONER MOT EU-MEDLEMSKAPET    Antal medlemmar

  • Folkomrosta2021.se                                                                                        1 906
  • Folkrörelsen Nej til EU                                                                                   1 200


ÅSIKTSGRUPPER MOT EU MEDLEMSKAPET                Antal   

                                                                                                                          gillar/följer

  • Nej till EU-skatt                                                                                         20 821/20 459
  • NejTackEU                                                                                                    4 455/   4 484
  • Sverige ut ur EU                                                                                           1 559/   1 595
  • Ut ur EU                                                                                                         1 926/   1 946
  • ​SWEXIT för ett svenskt utträde ur EU                                                   3 651 /   3 763
  • ​SWEXIT: Sverige först                                                                                        3 881

Kontakt administratör:

info@folkomrosta2021.se


Totalt antal följare, medlemmar och underskrifter 10 dec. 2020:


    57 468

NB: Medlemmarna i folkomrosta2021.se och Folkrörelsen Nej till EU är oräknade och representeras i stället av respektive organisations namnlistor

Kontakt administratör:

info@folkomrosta2021.se

​​Opinion mot Sveriges EU medlemskap

​​​samverkan.eu