Web-sajt under uppbyggnad (2020-10-25)


Sfe.nu är en organisationsneutral samverkansplattform som syftar till att skapa en opinion för ett svenskt utträde ur EU. 


Lördagen den 24 oktober hölls demonstrationer i regi av folkomrosta2021.se  och Folkrörelsen Nej till EU för att manifestera stödet för en folkomröstning om Sveriges fortsatta medlemskap i Europeiska Unionen under 2021. Ambitionen är att skapa en opinion för detta genom att samla 100.000 namnunderskrifter fram till den 1 mars 2021.


Mer information kommer att publiceras på denna hemsida inom kort. Om du i mellantiden önskar bli tillsänt ytterligare information om den planerade demonstrationen liksom hur det kommer att gå till att deltaga, kontakta:


info@folkomrosta2021.se


Samverkan För EU-omröstning (sfe.nu)

​​​sfe.nu