​​​Samverkan.eu är en organisations-neutral och partipolitiskt obunden samverkansplattform med syftena att:


  • Presentera en sammantagen bild av den opinion som begär en förnyad folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap.
  • Verka för ett samarbete mellan dessa aktörer​.


Totalt antal följare, medlemmar och underskrifter (per den 2  december 2021):
                                                      
65 647

Siffran representerar de organisationer, åsiktsgrupper och pågående namnlistor som verkar för en folkomröstning om EU medlemskapet och/eller för en folkomröstning för att stoppa Sveriges bidrag på 150 miljarder kr till EU's stödpaket Next Generation EU. Ett stödpaket som Sveriges Riksdag nyligen beslutat om (24 mars 2021) och som till stor del avses delas ut som bidrag till privata företag i Syd- och Östeuropa med det yttersta syftet att försöka rädda EURO-valutan, ett samarbete som Sverige valt att stå utanför.


NAMNLISTOR:                                                                              Antal signaturer

 

För en förnyad folkomröstning om EU medlemskapet:


Mot Sveriges bidrag till EU's Coronafond:


TVÄRPOLITISKA ORGANISATIONER 

FÖR EU-OMRÖSTNING                                       Medlemmar/Anhängare

  • Swexitkoalitionen.se                                                                                            3 024
  • Folkrörelsen Nej til EU                                                                                      1 200


ÅSIKTSGRUPPER MOT EU MEDLEMSKAPET                Antal   

                                                                                                                          gillar/följer

  • Nej till EU-skatt                                                                                         20 572/20 200
  • NejTackEU                                                                                                    4 781/   4 806
  • Sverige ut ur EU                                                                                           1 985/   2 019
  • Ut ur EU                                                                                                         2 461/   2 505
  • ​SWEXIT för ett svenskt utträde ur EU                                                   4 745 /   4 887
  • ​SWEXIT: Sverige först                                                                                        4 345

Kontakt administratör:

info@swexitkoalitionen.se
Kontakt administratör:

info@swexitpartiet.se

​​Opinion mot Sveriges EU medlemskap

​​​samverkan.eu