EU-kommissionen går emot svenska jaktintressen liksom den svenska grundlagen. Den 21-22 juni 2020 väntas ett EU-beslut som enligt bl a Jägarförbundet går emot både den svenska regeringsformen och våra jaktintressen . 


Sara Skyttedal (KD) skriver i sammanhanget att ”i fråga om vapen verkar EU-kommissionen se fulspel som legitimt" - ref tidskriften Jakt & Jägare:Fulspel om EU-förbud


Orsaken står enligt Solveig Larsson, Förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund, att finna i lobbying och att ”EU-kommissionen verkar ha låtit en jaktfientlig organisation författa underlaget.”


Förslaget bryter mot den svenska regeringsformen, konstaterar Bo Sköld, Generalsekreterare för Jägarförbundet - ref www.jagareforbundet.se:Förslaget bryter mot den svenska regeringsformen
Det EU som vi röstade för 1997 är inte detsamma som vi ser idag. Det vi röstade för var förbättrad handel och ett bättre Europa. Så blev det inte. 

Jaktfrågan är en av flera frågor som vi anser att EU inte hanterar på ett OK sätt. Sverige påverkas nu negativt av medlemskapet på så många områden att vi nu föreslår att vi ställer oss vid sidan av EU, precis som Norge, Schweiz och Storbritannien. 

Ett sätt att påverka detta är att gå med som medlem i föreningen "Folkomrösta om EU medlemskapet. En ideell och partipolitiskt obunden förening som har som enda syfte att väcka opinion för en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. 

Medlemskapet i föreningen är kostnadsfritt och innebär inget annat än att man stödjer förslaget att få till en ny folkomröstning om EU-medlemskapet.

Epost: [email protected]

​SVENSKA JAKTINTRESSEN HOTAS AV EU