​​ ​Samverkan.eu är en organisations-neutral och partipolitiskt obunden samverkansplattform som verkar för ett samarbete mellan alla partier, organisationer och opinionsgrupper som verkar för att Sverige ska lämna EU. 


Enligt den senaste opinionsundersökningen från SCB (maj 2023) är ca 3 miljoner väljare antingen emot eller osäkra på ett svenskt EU-medlemskap. Många av dessa är aktiva i de partier och organisationer som verkar för en Swexit. Dessa grupper har idag ett växande antal anhängare*) som idag (mars 2024) uppgår till:
                                                     
 99 279

Partier                                                           Anhängare**)

 • Frihetliga RättvisePartiet                                                        174
 • Klassiskt Liberala Partiet                                                        344
 • Sveriges Kommunistiska Parti                                             1 181
 • Enhet                                                                                   1 356
 • Landsbygdspartiet oberoende                                             2 215
 • Swexit                                                                                  4 825
 • Knapptryckarna                                                                    5 493
 • MoD                                                                                      6 077          
 • ​Alternativ för Sverige                                                          16 646


Tvärpolitiska organisationer

​Folkrörelsen Nej till EU                                                               1 200


Namnlistor                                                           


Opinionsgrupper                                                     gillar/följer

 • SWEXIT: Sverige först                                                              4 700
 • Nej till EU-skatt                                                           20 000/19 000
 • Sverige ut ur EU                                                            2 300/ 2 400
 • Ut ur EU                                                                                    4 900
 • ​SWEXIT för ett svenskt utträde ur EU                                      5 100Kontakt administratör:

[email protected]


*) I siffran ingår de som kan vara anhängare till flera organisationer d v s den representerar inte ett absolut antal.

**) För de partier som deltog i riksdagsvalet 2022 anges antal röstandeKontakt administratör:

[email protected]

​​Opinion mot Sveriges EU medlemskap

​​​samverkan.eu