Föreningens ekonomi

Föreningen är en allmännyttig  och ideell förening där alla medel kommer från medlemmarna. Å ena sidan har vi  vi inte velat införa en avgift för ett medlemskap i föreningen för att alla ska kunna vara med och bidra med sitt engagemang. Å andra sidan kommer vi  framöver att vara beroende av verktyg och resurser inkl en professionell hemsida, ett system för distribution av e-post, en fortsatt användning av Mynewsdesk för distribution av pressmeddelanden, etc., som dock kostar pengar.
Vi kommer framöver att regelbundet redovisa inkomna bidrag liksom till vad bidragen använts till på den här sidan:
Varje bidragsgivare anges med sina initialer intill inskickat belopp, om inte ordet "Anonym" angetts i meddelandefältet på inbetalningen.


Redovisningen  av bidrag görs av två skäl. Dels för att respektive givare skall kunna känna trygghet i att pengarna kommit fram och används som de ska, men också för att vara helt transparanta inför den granskning som vi vet att vi kommer att ställas inför.