2023-09-02: SWEXIT SKALAR UPP..

..volontärer sökes!

Swexit bildades i november 2020 som en följd av att inget existerande riksdagsparti ifrågasätter Sveriges EU-medlemskap. Partiet kommer att deltaga i EU-valet 2024. En röst på Swexit innebär en röst emot Sveriges EU-medlemskap.

Swexit's vision


Sveriges EU-medlemskap har medfört många fördelar, men också nackdelar. En sådan nackdel är EU's nuvarande inriktning. Från att ha varit en handelsunion till att bli en transferunion och nu en skuldunion. Huvuddelen av EUs resurser, inklusive Sveriges medlemsavgift till EU på cirka 40 miljarder kronor per år, går nu till jordbruksbidrag och regionalstöd till företagare i framför allt Syd- och Östeuropa. Något som dränerar Sverige på avsevärda resurser.

För att stärka vårt eget välstånd och vår egen utveckling verkar Swexitkoalitionen för att Sverige skall:

Lämna EU men fortsatt vara en del av EUs inre marknad inkl. en fri rörlighet av varor, tjänster, arbetskraft och kapital på samma sätt som Norge, Lichtenstein och Island alternativt samverka med EU via bilaterala avtal som Schweiz och Storbritannien.

Erbjuda frihet, säkerhet och rättvisa utan påverkan från de europeiska stater som valt att ifrågasätta rättsstatsprincipen

Motverka korruption genom att ställa sig utanför det rådande och väldokumenterade mutsystemet inom EUs bidragsmaskineri

Främja freden genom internationella samarbeten i stället för att ingå i en EU-gemensam krigsmakt

Stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige  utan negativ påverkan från europeiska särintressen i motsatt riktning. Detta genom att stötta vår egen välfärd, industri och vårt eget jordbruk - i stället för att vi skattebetalare skall skicka gigantiska miljardbidrag till företagare i andra delar av Europa, som slår ut vår svenska industri.

Verka för en hållbar utveckling och likaså säkra vårt bidrag till att minska den globala klimatförstörelsen.  Något som t ex innebär att svensk vattenkraft fortsatt får betraktas hållbar och att vi därmed i förlängningen inte tvingas  importera fossil och "smutsig" el från övriga EU-länder. Likaså reducerar vi vår klimatpåverkan genom att sluta bidra till de gigantiska jordbruksstöden inom EU, som får subventionerade livsmedel från framför allt Sydeuropa att att konkurrera ut våra egna närproducerade livsmedel i Sverige.

Få till en seriös påverkan inom EU.​​ Med våra 2,8 % av EU-parlametets röster visar historien att Sverige har en minimal påverkan på de beslut som tas. Många betraktar svenskarnas representation som ren "valboskap" och inget annat. Ett samarbete med Norge, Storbritannien, Schweiz och Island ger oss en betydligt större möjlighet att påverka. Något som enbart Norge gett exempel på när det gäller att stävja vissa EU-länders brott mot rättstatsprincipen.

Medlemskapet i Swexitkoalitionen är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti.​​
Swexit

2023-02-02: PRESSMEDDELANDE:

Swexit ställer upp i EU-parlementsvalet 2024

Ordförande för Swexit är Ulf Ström. Mer om hans bakgrund finns på www.ulfstrom.se. Partiet driver som sin enda fråga att låta Sveriges väljare få ta ställning till Sveriges EU-medlemskap i en förnyad folkomröstning. ​

Nyheter:

BIDRAG:

Swish: 123 673 3448

BG:  5631-84132023-06-06: PARTIREGISTRERING:

​Formulär för stödjande underskrifter för ett  skydd av partinamnet.