Swexit's vision

​​​ULF STROM

Internationell samverkan och handel med omvärlden är en förutsättning för Sveriges välstånd. Idag mer kritiskt än någonsin. ​​Varor, tjänster, människor och kapital rör sig allt snabbare och i ökande takt över landsgränserna. Vi lever nu i en global värld. 


Den Europeiska marknaden är kritisk för Sveriges välstånd. Men det EU-medlemskap vi röstade om 1994 var något helt annat än det vi ser idag. Vi röstade för ökad handel och att alla länder gemensamt skulle bidra till ett bättre Europa. Så blev det inte.


Genom att bli medlem i Swexit verkar du för ett självständigare och mer välmående Sverige. Medlemskapet är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti.


Sveriges EU-medlemskap har medfört många fördelar, men också nackdelar. En sådan nackdel är EU's nuvarande inriktning. Från att ha varit en handelsunion till att bli en transferunion och nu en skuldunion. Huvuddelen av EUs resurser, inklusive Sveriges medlemsavgift till EU på cirka 40 miljarder kronor per år, går nu till jordbruksbidrag och regionalstöd till företagare i framför allt Syd- och Östeuropa. Något som dränerar Sverige på avsevärda resurser.


För att stärka vårt eget välstånd och vår egen utveckling verkar Swexitkoalitionen för att Sverige skall:


Lämna EU men fortsatt vara en del av EUs inre marknad inkl. en fri rörlighet av varor, tjänster, arbetskraft och kapital på samma sätt som Norge, Lichtenstein och Island alternativt samverka med EU via bilaterala avtal som Schweiz och Storbritannien.


Erbjuda frihet, säkerhet och rättvisa utan påverkan från de europeiska stater som valt att ifrågasätta rättsstatsprincipen


Motverka korruption genom att ställa sig utanför det rådande och väldokumenterade mutsystemet inom EUs bidragsmaskineri


Främja freden genom internationella samarbeten i stället för att ingå i en EU-gemensam krigsmakt


Stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige  utan negativ påverkan från europeiska särintressen i motsatt riktning. Detta genom att stötta vår egen välfärd, industri och vårt eget jordbruk - i stället för att vi skattebetalare skall skicka gigantiska miljardbidrag till företagare i andra delar av Europa, som slår ut vår svenska industri.


Verka för en förbättrad miljö genom att inte tvingas exportera svensk billig och hållbar el för attt sedan importera dyrare och mindre ren el. Likaså gynnas svensk natur genom att sluta bidra till de gigantiska jordbruksstöden inom EU, som får subventionerade livsmedel från framför allt Sydeuropa att att konkurrera ut våra egna närproducerade jordbruk i Sverige.


Få till en seriös påverkan inom EU.​​ Med våra 3 % av EU-parlametets röster visar historien att Sverige har en minimal påverkan på de beslut som tas. Många betraktar svenskarnas representation som ren "valboskap" och inget annat. Ett samarbete med Norge, Storbritannien, Schweiz och Island ger oss en betydligt större möjlighet att påverka. Något som enbart Norge gett exempel på när det gäller att stävja vissa EU-länders brott mot rättstatsprincipen.


​Medlemskapet i Swexitkoalitionen är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti.​​För ett växande svenskt välstånd

​​Bidrag:

Swish: 123 673 3448

BG:  5631-8413​Veckans vlog:

# 19. EU begraver den svenska demokratin​​