Swexitkoalitionen bildades i november 2020 som en följd av att inget existerande riksdagsparti ifrågasätter Sveriges EU-medlemskap. Föreningen driver som sin enda fråga att låta Sveriges befolkning få ta ställning till detta i en förnyad folkomröstning.

Om Swexitkoalitionen