Företrädare

Swexitkoalitionen bildades i november 2020 som en följd av den folkomröstningskampanj som drivs av folkomrosta2021.se och eftersom inget existerande riksdagsparti idag driver frågan om en förnyad folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU. Något som är en förutsättning för att lägga den motion i riksdagen som krävs för en kommande folkomröstning.

Om Swexitkoalitionen

Ordförande:

Ulf Ström är sjökapten och bor i Stockholm (ref www.ulfstrom.se). Han har förutom sin bakgrund till sjöss också en mångårig erfarenhet från näringslivet bl a som dåvarande VD för ACI Worldwide (Nordic) AB, en av Världens största leverantörer av banktransaktionssystem.

info@swexitpartiet.se