​​​swexitpartiet.se.se 

Sweixtpartiet är ett enfrågeparti som bara verkar för en enda sak - att Sverige träder ut ur  EU. I alla övriga frågor stöds samtliga övriga riksdagspartier.


Således kommer en röst på Swexitpartiet inte att förta några röster från de övriga riksdagspartierna. Genom att rösta på Swexitpartiet kommer du således att stödja två partier med en valsedel. En helt ny modell för samverkan i riksdagen.


Hur är detta möjligt?


Swexitpartiet kommer att ställa upp i riksdagsvalet 2022. Målet är att få 4 % av rösterna. Detta skulle ge 14 riksdagsmandat. Samtliga riksdagsmän kommer att verka för att Sverige lämnar EU. I alla övriga frågor representerar dessa de övriga riksdagspartierna enligt den procentuella fördelning partierna har i ett genomsnitt av opinionsundersökningarna inför valet.  Om det hade varit val idag (november 2021), skulle Swexitpartiets representanter stödja följande partier i riksdagens omröstningar:


Antal av Swexitpartiets       Parti som stöds

riksdagsmän                            i riksdagens omröstningar


4                                                       Socialdemokraterna

3                                                       Moderaterna

3                                                       Sverigedemokraterna

2                                                       Vänsterpartiet

1                                                        Centerpartiet

1                                                        Kristdemokraterna


Miljöparitet och Liberalerna når inte 4%-spärren enligt nuvarande opinionsläge. 

​​ULF STROM

Swexitpartiet skapar världshistoria!