Bidrag:

- Swish: 123 673 3448

- BG:  5631-8413​​ULF STROM


GRUNDEN TILL OBALANSEN I ELFÖRSÖRJNINGEN OCH DE OJÄMLIKA ELPRISERNA ÄR ETT  EU-BESLUT


Den 1 november 2011 delades Sverige in i de fyra elområdena. Bakgrunden var att Svenska Kraftnät anmälts till EU-kommissionen av Dansk Energi 5 år tidigare. Dansk Energi protesterade mot att exporten av el från Sverige till Danmark stundtals begränsades, framförallt under kalla vinterdagar. Orsaken till Svenska Kraftnäts agerande var att det svenska stamnätet inte räckte till för att transportera el. Det förelåg risk för elbrist i södra Sverige.

EU-kommissionen krävde därför 2010 att Svenska Kraftnät hanterade överföringsbegränsningarna på ett annat sätt. Följden blev en indelning av Sverige i fyra elområden. (Källa Wikipedia).

Ett ytterligare EU-direktiv hotar nu 1700 svenska vattenkraftverk om nedläggning. Ett direktiv som drivits igenom av bl a Tyskland som önskar säkra sina investeringar i ersättande rysk naturgas.
Är det rimligt att gynna tyska, danska och andra länders särintressen inom EU på bekostnad av svenska skattebetalare och elkonsumenter?
Låt svenska folket få säga sitt genom en folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap - ref www.swexitkoalitionen.se.
Sveriges EU-medlemskap har medfört många fördelar, men också nackdelar. En sådan nackdel är EU's nuvarande inriktning, från att ha varit en handelsunion till att bli en transferunion. Huvuddelen av EUs resurser, inklusive Sveriges medlemsavgift till EU på cirka 40 miljarder kronor per år, går nu till jordbruksbidrag och regionalstöd till företagare i framför allt Syd- och Östeuropa. Något som dränerar Sverige på avsevärda resurser.


För att stärka vårt eget välstånd och vår egen utveckling verkar Swexitkoalitionen för att Sverige skall:


Lämna EU men fortsatt vara en del av EUs inre marknad inkl. en fri rörlighet av varor, tjänster, arbetskraft och kapital på samma sätt som Norge, Lichtenstein och Island alternativt samverka med EU via bilaterala avtal som Schweiz och Storbritannien.


Erbjuda frihet, säkerhet och rättvisa utan påverkan från de europeiska stater som valt att ifrågasätta rättsstatsprincipen


Motverka korruption genom att ställa sig utanför det rådande och väldokumenterade mutsystemet inom EUs bidragsmaskineri


Främja freden genom internationella samarbeten i stället för att ingå i en EU-gemensam krigsmakt


Stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige  utan negativ påverkan från europeiska särintressen i motsatt riktning. Detta genom att stötta vår egen välfärd, industri och vårt eget jordbruk - i stället för att vi skattebetalare skall skicka gigantiska miljardbidrag till företagare i andra delar av Europa, som slår ut vår svenska industri.


Verka för en hållbar utveckling och likaså säkra vårt bidrag till att minska den globala klimatförstörelsen.  Något som t ex innebär att svensk vattenkraft fortsatt får betraktas hållbar och att vi därmed i förlängningen inte tvingas  importera fossil och "smutsig" el från övriga EU-länder. Likaså reducerar vi vår klimatpåverkan genom att sluta bidra till de gigantiska jordbruksstöden inom EU, som får subventionerade livsmedel från framför allt Sydeuropa att att konkurrera ut våra egna närproducerade livsmedel i Sverige.


Få till en seriös påverkan inom EU.​​ Med våra 2,8 % av EU-parlametets röster visar historien att Sverige har en minimal påverkan på de beslut som tas. Många betraktar svenskarnas representation som ren "valboskap" och inget annat. Ett samarbete med Norge, Storbritannien, Schweiz och Island ger oss en betydligt större möjlighet att påverka. Något som enbart Norge gett exempel på när det gäller att stävja vissa EU-länders brott mot rättstatsprincipen.


​Medlemskapet i Swexitkoalitionen är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti.​​​​Sweixtkoalitionen är ett enfrågeparti som driver som sin huvudfråga att Sverige får till en folkomröstning om EU-medlemskapet. I andra politiska frågor stöds samtliga övriga riksdagspartier.


Genom att rösta på Swexitkoalitionen kommer du således att stödja två partier med en valsedel. En helt ny och världsunik modell för parlamentarisk samverkan.


Inget annat riksdagsparti driver frågan om en svensk folkomröstning om Sveriges EU medlemskap. Partiet kommer därför att ställa upp i riksdagsvalet 2022. En röst på Swexitkoalitionen kommer dock inte att förta något riksdagsmandat eller någon påverkan från de övriga riksdagspartierna, förutom i frågan om att få till en folkomröstning.
​​

                  - Sveriges export  till EU inte är beroende av medlemskapet

                  - Svensk påverkan på EUs beslutsfattande är obefintligt

                  - EU's siffror på vad Sverige får tillbaka från EU är ett påhitt

                  - Sverige gynnas av att stå utanför EU, likt Norge och Schweiz

                 

Återigen - medlemskapet i Swexitkoalitionen är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti.​​

Swexitkoalitionens vision

Swexitkoalitionen skapar världshistoria!

​​Swexitkoalitionen