Internationell samverkan och handel med omvärlden är en förutsättning för Sveriges välstånd. Idag mer kritiskt än någonsin. ​​Varor, tjänster, människor och kapital rör sig allt snabbare och i ökande takt över landsgränserna. Vi lever nu i en global värld. 


Den Europeiska marknaden är kritisk för Sveriges välstånd. Men det EU-medlemskap vi röstade om 1994 var något helt annat än det vi ser idag. Vi röstade för ökad handel och att alla länder gemensamt skulle bidra till ett bättre Europa. Så blev det inte.


Genom att bli medlem i Swexit verkar du för ett självständigare och mer välmående Sverige. Medlemskapet är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti.


Sveriges EU-medlemskap har medfört många fördelar, men också nackdelar. En sådan nackdel är EU's nuvarande inriktning. Från att ha varit en handelsunion till att bli en transferunion och nu en skuldunion. Huvuddelen av EUs resurser, inklusive Sveriges medlemsavgift till EU på cirka 40 miljarder kronor per år, går nu till jordbruksbidrag och regionalstöd till företagare i framför allt Syd- och Östeuropa. Något som dränerar Sverige på avsevärda resurser.


För att stärka vårt eget välstånd och vår egen utveckling verkar Swexitkoalitionen för att Sverige skall:


Lämna EU men fortsatt vara en del av EUs inre marknad inkl. en fri rörlighet av varor, tjänster, arbetskraft och kapital på samma sätt som Norge, Lichtenstein och Island alternativt samverka med EU via bilaterala avtal som Schweiz och Storbritannien.


Erbjuda frihet, säkerhet och rättvisa utan påverkan från de europeiska stater som valt att ifrågasätta rättsstatsprincipen


Motverka korruption genom att ställa sig utanför det rådande och väldokumenterade mutsystemet inom EUs bidragsmaskineri


Främja freden genom internationella samarbeten i stället för att ingå i en EU-gemensam krigsmakt


Stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige  utan negativ påverkan från europeiska särintressen i motsatt riktning. Detta genom att stötta vår egen välfärd, industri och vårt eget jordbruk - i stället för att vi skattebetalare skall skicka gigantiska miljardbidrag till företagare i andra delar av Europa, som slår ut vår svenska industri.


Verka för en hållbar utveckling och likaså säkra vårt bidrag till att minska den globala klimatförstörelsen.  Något som t ex innebär att svensk vattenkraft fortsatt får betraktas hållbar och att vi därmed i förlängningen inte tvingas  importera fossil och "smutsig" el från övriga EU-länder. Likaså reducerar vi vår klimatpåverkan genom att sluta bidra till de gigantiska jordbruksstöden inom EU, som får subventionerade livsmedel från framför allt Sydeuropa att att konkurrera ut våra egna närproducerade livsmedel i Sverige.


Få till en seriös påverkan inom EU.​​ Med våra 2,8 % av EU-parlametets röster visar historien att Sverige har en minimal påverkan på de beslut som tas. Många betraktar svenskarnas representation som ren "valboskap" och inget annat. Ett samarbete med Norge, Storbritannien, Schweiz och Island ger oss en betydligt större möjlighet att påverka. Något som enbart Norge gett exempel på när det gäller att stävja vissa EU-länders brott mot rättstatsprincipen.


​Medlemskapet i Swexitkoalitionen är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti.​​​​ULF STROM

​​​​​Sweixtkoalitionen är ett enfrågeparti som driver som sin huvudfråga att Sverige får till en folkomröstning om EU-medlemskapet. I andra politiska frågor stöds samtliga övriga riksdagspartier.


Genom att rösta på Swexitkoalitionen kommer du således att stödja två partier med en valsedel. En helt ny och världsunik modell för parlamentarisk samverkan.


Inget annat riksdagsparti driver frågan om en svensk folkomröstning om Sveriges EU medlemskap. Partiet kommer därför att ställa upp i EU-parlamentsvalet 2024 liksom i riksdagsvalet 2026. En röst på Swexitkoalitionen kommer dock inte att förta något riksdagsmandat eller någon påverkan från de övriga riksdagspartierna, förutom i frågan om att få till en folkomröstning.
​​

                  - Sveriges export  till EU inte är beroende av medlemskapet

                  - Svensk påverkan på EUs beslutsfattande är obefintligt

                  - EU's siffror på vad Sverige får tillbaka från EU är ett påhitt

                  - Sverige gynnas av att stå utanför EU, likt Norge och Schweiz

                 

Återigen - medlemskapet i Swexit är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti. Tvärtom välkomnar vi medlemskap i andra partier. Därigenom blir vi fler som kan påverka dessa övriga partier att ifrågasätta EU-medlemskapet.​​

Swexit's vision

Swexit skapar världshistoria!

​Swexit för ett växande svenskt välstånd

VECKANS VIDEO:

# 19. EU begraver den svenska demokratin