ÅRETS FÖRSTA EU-DEBATT

23 januari 2024, kl 18.00-19.30

​                       

Är dagens EU det vi röstade för 1994? Om inte - hur förhåller vi oss till det?


Deltagare:   

Moderator:                       Debattör:                          Debattör:                       Kommentator:                 Kommentator:


               


Anne-Marie Pålsson​          Jonathan Lundell               Ulf Ström                              Mark Brolin (via länk)         Johan Wullt (delvis)   

Docent i Nationalekonomi    Politiskt sakkunnig till EU-   Sjökapten och ordf.                Geopolitisk strateg och        Avd. Chef Kommunikation   

F.d. Riksdagsledamot (m)    minister Jessika Roswall      Swexit (www.swexit.org)        författare, London               EU-kommisionen, Sverige

Läs mer..                             Läs mer..                             Läs mer..                               Läs mer...                           Läs mer..

                                                     

Bakgrund: 

Sveriges medlemskap i EU har medfört fördelar men samtidigt ökade kostnader, ökad byråkrati och minskat självbestämmande. 1994 röstade vi för en utökad handel och att verka för ett bättre Europa tillsamman med övriga EU-länder. I dag ser vi mycket riktigt att EU-medlemskapet på flera områden varit till gagn när det till exempel gäller den fria rörligheten mellan EU-länderna och standardiseringar på olika plan.

Samtidigt har det skapat en kritisk debatt när det gäller en ökad centralisering som tvingar Sverige att till exempel stötta upp sedan tidigare misskötta ekonomier i andra delar av Europa och att kommande direktiv kan hota den svenska arbetsmarknads/lönemodellen, skogsbruk, energiförsörjning, etc.

Debatten riktar in sig på Sveriges möjligheter att förhålla sig till EU i framtiden och tar utgångspunkt i två sätt att hantera detta på - att omfamna den här utvecklingen och försöka påverka den i vår riktning eller att avsäga oss medlemskapet för att samarbeta med EU likt Norge, Island, Schweiz, UK och/eller den övriga Världen. Paralleller kommer även att dras till UK och Brexit.


Arrangör:   

Medborgarrättsrörelsen i Sverige (www.mrrs.se)


Kontakt:     

Bengt Holmgren, Vice Ordf. Medborgarrättsrörelsen i Sverige. E-post: [email protected]


Plats:         

Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm - karta


​​​​ULF STROM

Första ronden mellan Swexit och EU-etablisemanget:

Ulf Ström, Swexit, i ena ringhörnan och Jonathan Lundell, Statsrådsberedningen samt Johan Wullt, EU-kommisionen i den andra.

Inspelat debatt-sammandrag: