Ulf Ström

​​ULF STROM

PERSONLIG PRESENTATION

(1min 45sek):

KONTAKT:

[email protected]​​

KANDIDAT-PRESENTATION

(58 sek.):

Ulf Ström, ordf. Swexit, har en bakgrund från handelsflottan och näringslivet. Han tog sin sjökaptensexamen vid Stockholms Sjöbefälsskola 1979. En ubildning som under åren kompletterats med managementstudier vid IMI, Geneve, Heriot Watt Universitet, Edinburg och Institute of Directors, London. De  senaste åren har han främst verkat som befälhavare på expeditions- och passagerar-fartyg i Arktis (ref Expeditions).

Ulf har tidigare varit verksam i näringslivet som VD för bl a ACI Worldwide (Nordic) AB (Nasdaq ACIW). I perioder har han varit knuten till olika mulitnationella EU-projekt inklusive att som representant för Cable & Wireless sitta i ledningen för det EU-finansierade BOLERO-projektet, UK. Ett projekt som vid den tidpunkten tog fram en internationell plattform och bank-standard för elektroniska handelssystem. Under de gångna åren har han omväxlande varit bosatt i Stockholm, London och Oslo.


Karriären har inkluderat ansvaret för flera framgångsrika start-up verksamheter och företagsexpansions-projekt i Skandinavien liksom ett flertal amerikanska och nordiska bolagsetableringar i UK.


Ulf Ström är gift och numera bosatt i Stockholm. Mer information om Ulf finns på www.ulfstrom.se.

WEB-SIDA:

​​