BIDRAG:

Swish: 123 673 3448

BG:  5631-8413Bli volontär

2023-10-15: BLI VOLONTÄR

Hjälp oss sprida budskapet inför EU-valet 2024​​​​

2023-02-02: PRESSMEDDELANDE:

Swexit ställer upp i EU-parlementsvalet 2024

2023-10-07: VARFÖR OCH HUR VI SKA GÅ UR EU

Föredrag på Bok och Mediemässan i Stockholm​​​​

Nyheter:

2023-09-02: VALKAMPANJS-VIDEO

I​​

Swexit's vision

​​ULF STROM

2023-09-12: EPOCH TIMES:

Swexit bemöter Johan Pehrson och

Göran Persson om Euron​​​

Swexit kommer att ställa upp i EU-parlamentsvalet 2024. För att detta ska lyckas behöver vi eldsjälar över hela Sverige som hjälper till med valkampanjen.


Våra resurser är begränsade och vi kommer inte hinna få till den miljonbudget som krävs för att t ex trycka och sprida valsedlar. Därför behöver vi att vara många som i stället sprider budskapet "Skriv Swexit på en blank valsedel". Det kommer att ske genom annonsering, genomföra manifestationer, sätta upp affischer, dela ut fliers, m.m.


Om du brinner för en Swexit, hjälp oss genom att anmäla dig som volontär via det här formuläret. Skriv ditt telefon-nummer under rubriken "Ämne". 


Vår främsta utmaning är att nå ut med budskapet "Skriv Swexit på en blank valsedel" till alla de 3 miljoner väljare som är antingen emot eller osäkra på ett svenskt EU-medlemskap. Här måste vi vara innovativa och tänka nytt. Alla ideer och förslag är välkomna. Har du någon idé om hur vi kan synas och nå ut till väljarna, så skriv in det i fältet "Meddelande". Om du inte har något förslag just nu, så sätt bara ett kryss (eftersom det är ett obligatoriskt fält).
Genom att bli medlem i Swexit verkar du för ett självständigare och mer välmående Sverige. Medlemskapet är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti.

Sveriges EU-medlemskap har medfört många fördelar, men också nackdelar. En sådan nackdel är EU's nuvarande inriktning. Från att ha varit en handelsunion till att bli en transferunion och nu en skuldunion. Huvuddelen av EUs resurser, inklusive Sveriges medlemsavgift till EU på cirka 40 miljarder kronor per år, går nu till jordbruksbidrag och regionalstöd till företagare i framför allt Syd- och Östeuropa. Något som dränerar Sverige på avsevärda resurser.


För att stärka vårt eget välstånd och vår egen utveckling verkar Swexitkoalitionen för att Sverige skall:


Lämna EU men fortsatt vara en del av EUs inre marknad inkl. en fri rörlighet av varor, tjänster, arbetskraft och kapital på samma sätt som Norge, Lichtenstein och Island alternativt samverka med EU via bilaterala avtal som Schweiz och Storbritannien.


Erbjuda frihet, säkerhet och rättvisa utan påverkan från de europeiska stater som valt att ifrågasätta rättsstatsprincipen


Motverka korruption genom att ställa sig utanför det rådande och väldokumenterade mutsystemet inom EUs bidragsmaskineri


Främja freden genom internationella samarbeten i stället för att ingå i en EU-gemensam krigsmakt


Stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige  utan negativ påverkan från europeiska särintressen i motsatt riktning. Detta genom att stötta vår egen välfärd, industri och vårt eget jordbruk - i stället för att vi skattebetalare skall skicka gigantiska miljardbidrag till företagare i andra delar av Europa, som slår ut vår svenska industri.


Verka för en hållbar utveckling och likaså säkra vårt bidrag till att minska den globala klimatförstörelsen.  Något som t ex innebär att svensk vattenkraft fortsatt får betraktas hållbar och att vi därmed i förlängningen inte tvingas  importera fossil och "smutsig" el från övriga EU-länder. Likaså reducerar vi vår klimatpåverkan genom att sluta bidra till de gigantiska jordbruksstöden inom EU, som får subventionerade livsmedel från framför allt Sydeuropa att att konkurrera ut våra egna närproducerade livsmedel i Sverige.


Få till en seriös påverkan inom EU.​​ Med våra 2,8 % av EU-parlametets röster visar historien att Sverige har en minimal påverkan på de beslut som tas. Många betraktar svenskarnas representation som ren "valboskap" och inget annat. Ett samarbete med Norge, Storbritannien, Schweiz och Island ger oss en betydligt större möjlighet att påverka. Något som enbart Norge gett exempel på när det gäller att stävja vissa EU-länders brott mot rättstatsprincipen.


​Medlemskapet i Swexitkoalitionen är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti.​​2023-06-06: PARTIREGISTRERING:

​Formulär för stödjande underskrifter för ett  skydd av partinamnet.