PARTIREGISTRERING:

​Formulär för stödjande underskrifter för ett  skydd av partinamnet (3 sidor).

BIDRAG:

Swish: 123 673 3448

BG:  5631-8413Leif Danielsson, lantmästare, egen företagare och pensionär. Har under åren haft ett flertal politiska uppdrag inkl.:

- Riksordförande för Kristdemokraterna för en

  alternativ EU-politik

- Styrelseledamot i Junilistan

- Distr. ordf. för KD i Bohus Län

- Regionfullmäktige V:a Götaland  .....Läs mer

2023-12-17: LÄGESUPPDATERING

​Swexit-rörelsen kraftsamlar inför 2024

Ulf Ström,

Ordf. Swexit, tvärpolitisk

Läs mer...

Nyheter:

EU-valet 2024 är ett personval. Skriv därför Swexit på en blank valsedel tillsammans med den den kandidate som du vill ska representera Bryssel i parlamentet. Följande kandidater är valbara från Swexit:

Swexit's vision​​​

​Sveriges EU-medlemskap har medfört många fördelar, men också nackdelar. En sådan nackdel är EU's nuvarande inriktning. Från att ha varit en handelsunion till att bli en transferunion och nu en federativ skuldunion. Huvuddelen av EUs resurser, inklusive Sveriges medlemsavgift till EU på cirka 40 miljarder kronor per år, går nu till jordbruksbidrag och regionalstöd till företagare i framför allt Syd- och Östeuropa. Något som dränerar Sverige på avsevärda resurser.

För att stärka vårt eget välstånd och vår egen utveckling verkar Swexitkoalitionen för att Sverige skall:

Lämna EU men fortsatt vara en del av EUs inre marknad inkl. en fri rörlighet av varor, tjänster, arbetskraft och kapital på samma sätt som Norge, Lichtenstein och Island alternativt samverka med EU via bilaterala avtal som Schweiz och Storbritannien.

Erbjuda frihet, säkerhet och rättvisa utan påverkan från de europeiska stater som valt att ifrågasätta rättsstatsprincipen

Motverka korruption genom att ställa sig utanför det rådande och väldokumenterade mutsystemet inom EUs bidragsmaskineri

Främja freden genom internationella samarbeten i stället för att ingå i en EU-gemensam krigsmakt

Stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige  utan negativ påverkan från europeiska särintressen i motsatt riktning. Detta genom att stötta vår egen välfärd, industri och vårt eget jordbruk - i stället för att vi skattebetalare skall skicka gigantiska miljardbidrag till företagare i andra delar av Europa, som slår ut vår svenska industri.

Verka för en hållbar utveckling och likaså säkra vårt bidrag till att minska den globala klimatförstörelsen.  Något som t ex innebär att svensk vattenkraft fortsatt får betraktas hållbar och att vi därmed i förlängningen inte tvingas  importera fossil och "smutsig" el från övriga EU-länder. Likaså reducerar vi vår klimatpåverkan genom att sluta bidra till de gigantiska jordbruksstöden inom EU, som får subventionerade livsmedel från framför allt Sydeuropa att att konkurrera ut våra egna närproducerade livsmedel i Sverige.

Få till en seriös påverkan inom EU.​​ Med våra 2,8 % av EU-parlametets röster visar historien att Sverige har en minimal påverkan på de beslut som tas. Många betraktar svenskarnas representation som ren "valboskap" och inget annat. Ett samarbete med Norge, Storbritannien, Schweiz och Island ger oss en betydligt större möjlighet att påverka. Något som enbart Norge gett exempel på när det gäller att stävja vissa EU-länders brott mot rättstatsprincipen.

Medlemskapet i Swexitkoalitionen är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti.​​


2023-09-12: EPOCH TIMES:

Swexit bemöter Johan Pehrson och

Göran Persson om Euron​​​

Bengt Holmgren,

Civ. ing., 

Läs mer....

BLI VOLONTÄR

Hjälp oss sprida budskapet inför EU-valet 2024​​​​

2024 ÅRS FÖRSTA EU-DEBATT

Anmäl dig till en riktigt spännande EU-debatt 23 jan 2024​​​​

KOM PÅ VÅR KICK-OFF 15 JAN

Anmäl dig till vår uppstart av valkampanjen 2024​​​​

RÖSTA PÅ SWEXIT I EU-VALET

VALKAMPANJS-VIDEO 2024

I​​

​​

Kandidater till EU-parlamentet

2023-02-02: PRESSMEDDELANDE:

Swexit ställer upp i EU-parlementsvalet 2024

Swexit bildades i november 2020 som en följd av att inget existerande riksdagsparti representerar de ca 3 miljoner väljare (SCB maj 2023) som antingen är emot eller är osäkra på Sveriges EU-medlemskap. Syftet är att verka för en ökad svensk välfärd genom att avsäga sig medlemsskapet i EU. Partiet kommer att deltaga i EU-valet 2024. En röst på Swexit innebär en röst emot Sveriges EU-medlemskap.


Swexit är ett tvärpolitiskt enfrågeparti. Medlemskapet i partiet är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti. Det innebär inga andra förpliktelser än att hålla med om att Sverige bör hålla en ny folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap.


​​ULF STROM

2023-10-07: VARFÖR OCH HUR VI SKA GÅ UR EU

Föredrag på Bok och Mediemässan i Stockholm​​​​