Lars Jirvén, Svexit-nätverket, Göteborg

Pensionär, ensamstående. Har två döttrar och tre barnbarn. Utbildning som husbyggnads-tekniker (byggnadsingenjör) samt som undersköterska.


Är medlem i ett antal olika föreningar, nätverk etc.


KONTAKT:

[email protected]​​

Lars Jirvén

​​

VALKAMPANJS-VIDEO 2024

I​​

2023-02-02: PRESSMEDDELANDE:

Swexit ställer upp i EU-parlementsvalet 2024

Medlemskap:
- Är ordinarie ledamot i Folkrörelsen Nej till EU:s riksstyrelse
- Landsbygdspartiet Oberoende
- Humanisterna
- Föreningen Norden
- Fritt Norden – Sverige


Tycker att:
Politiskt sett betraktar jag mig själv som en fritänkare och pragmatiker. De frågor som ligger mig närmast om hjärtat och som jag vill verka för är – en folkligt förankrad demokrati, värnandet av de medborgerliga fri- och rättigheterna samt mänskliga rättigheter. EU:s överstatlighet och dess pågående utveckling mot en federal statsbildning hotar Sveriges självständighet som en suverän nation och därmed även vårt demokratiska styrelseskick. EU:s subsidiaritetsprincip, även kallad närhetsprincipen, innebär att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån. Denna närhetsprincip tycks dock EU-eliten ha kastat i papperskorgen. Dagens EU-maskineri är likt en gigantisk ångvält som obevekligen kör över och krossar alla uppkomna försök till mer närdemokratiska och folkligt förankrade initiativ.

Som aktiv medlem i Fritt Norden så anser jag att Sverige ska lämna EU och som ett alternativ till EU förespråkar vi inom Fritt Norden ett demokratiskt, mer folkligt styrt och enat Norden. Vi tror på ett nordiskt statsförbund (dvs en konfederation som påminner om den schweiziska modellen) med fortsatt självständiga nordiska stater men med ett mycket nära och konstituerat samarbete inom vissa specifika områden. De opinionsmätningar som gjorts visar att vi nordbor är mycket positivt inställda till ett fördjupat nordiskt samarbete.


BIDRAG:

Swish: 123 673 3448

BG:  5631-8413​​ULF STROM