​​ULF STROM

​Swexit är anmält och listat som deltagande parti i EU-parlamentsvalet. Partiet har nu lämnat in en tilläggsansökan om att erhålla en sluten valsedel. Denna har Valmyndigheten avslagit med motiveringen att de 1500 underskrifter som krävs inte inlämnats i orginal. 


Vallagen föreskriver 1500 egenhändiga underskrifter för att erhålla en sluten valsedel. Swexit har överklagat Valmyndighetens beslut med motiveringen att en underskrift inte blir mindre egenhändig av att den är skannad eller fotograferad och att den därmed torde uppfylla Vallagens krav.​​​Om du önskar att stödja vår överklagan får du gärna skicka ett e-postmeddelande till Valprövningsnämnden om detta. Ett exempel på mail kan vara:


-------------------------------------


Till: [email protected]

cc: [email protected]

cc: [email protected]

cc: [email protected]


Ämne: Stöd för Swexits överklagan till Valprövningsnämnden


Jag anser att Valmyndighetens avslag gällande partiet Swexits ansökan om att erhålla en sluten valsedel är felaktigt. Med hänvisning till bland annat regeringens Agenda 2030 och dess ambition att digitalisera all informationshantering anser jag därför att Valprövningsnämnden bör upphäva Valmyndighetens beslut att avslå Swexits ansökan.


Med vänlig hälsning,

xxxx yyyyyy


--------------------------------------Bidrag:

Swish: 123 673 3448

BG:  5631-84132023-02-02: PRESSMEDDELANDE:

Swexit ställer upp i EU-parlementsvalet 2024

​Veckans vlog:

Valmyndigheten i blåsväder